บริการรับดูแลเว็บไซต์ ลงข้อมูลเว็บไซต์


ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

หลังจากสร้างเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อย หลายท่านประสบปัญหาในการอัพเดทเนื้อหาเว็บไซต์เอง การดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเอง เนื่องจากขาดทักษะและความรู้ในการดำเนินการ และหากจะจ้างพนักงานประจำเพื่อมาดูแลและอัพเดทข้อมูลให้ ก็ค่อนข้างจะสิ้นเปลือง สำหรับท่านที่มีการอัพเดทเนื้อหาไม่บ่อยครั้ง

ทีมงานของเราเข้าใจและเล็งเห็นปัญหานี้ของคุณ จึงมีบริการรับดูแลเว็บไซต์ ลงข้อมูลเว็บไซต์เป็นรายครั้ง รายเดือน รายปี หรือตามปริมาณงาน โดยทีมงานที่มีความสามารถและทักษะการทำงาน แต่มีราคาที่ถูกกว่าการจ้างพนักงานประจำ

สนใจใช้บริการหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม      
โทร. 099 509 3417        
ID Line : knr417